Zwołanie zwyczajnego posiedzenia Walnego Zgromadzenia KNSBch „N.zyme”