ScienceCorner: Seminarium I

Badanie struktury i stabilności nowych białkowych leków przeciwnowotworowych.