ScienceCorner – „Projekt Solaris – pierwszy w Polsce synchrotron”