Zarząd Koła

Rafał Piwowarczyk

Magdalena Kaczmarczyk

Prezes

magdalena.kaczmarczyk*student.uj.edu.pl

Małgorzata Mnich

Katarzyna Jankowska

Wiceprezes

katarzyna.jankowska*student.uj.edu.pl

Anna Salerno-Kochan

Grzegorz Myćka

Sekretarz

g.mycka*student.uj.edu.pl

Maria Biela

Natalia Głogowska

Skarbnik

natalia.glogowska*student.uj.edu.pl